Өндүрүш рыногу

Европа 15% ã € Түштүк Америка 9% ã € Африка 22% ã € Жакынкы Чыгыш 15% ã € Түштүк Азия 21% ã € Түштүк-Чыгыш Азия10% ã € Башка аймак 8%